Przegląd informacji podatkowych 21 – 28 lutego 2022 r.

NSA: Goodwill nie stanowi praw majątkowych w rozumieniu ustawy o PCC.

Uchwała NSA z 21 lutego 2022 r., sygn. akt: III FPS 2/21.

Brak weryfikacji kontrahenta to niedochowanie należytej staranności, nie wystarczy sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

Wyroki NSA z 23 lutego 2022 r., sygn. akt: I FSK 384/18, 1651/19.

Spółka zagraniczna nie prowadzi zakładu podatkowego w Polsce, jeśli na terenie naszego kraju nie ma zależnego przedstawiciela.

Wyrok NSA z 15 lutego 2022 r., sygn. akt: II FSK 1340/19.

NSA: W przypadku, gdy sprzedane certyfikaty zostały nabyte przez podatnika w drodze darowizny, to podstawą opodatkowania jest kwota otrzymana z ich zbycia.

Wyrok NSA z 30 listopada 2021 r., sygn. akt: II FSK 618/19.

Estoński CIT: W przypadku zaliczek na poczet dywidendy prawo do pomniejszenia PIT o proporcjonalną część podatku CIT płaconego przez spółkę nie przysługuje.

Interpretacja indywidualna z dnia 21 stycznia 2022 r., sygn.: 0112-KDIL2-1.4011.981.2021.4.DJ