Przegląd informacji podatkowych 20 lutego – 28 lutego 2021 r.

TSUE: Opłaty przekształceniowe podlegają podatkowi od towarów i usług. W tym przypadku to samorząd jest podatnikiem.

– Wyrok TSUE z 25 lutego 2021 r., sygn.: C-604/19

TK potwierdził, że jeżeli nieruchomość przedsiębiorcy ma przeznaczenie wyłącznie do celów prywatnych, to nie powinna być obciążona najwyższą stawką podatku od nieruchomości.

– Wyrok TK z 24 lutego 2021 r., sygn.: SK 39/19

Zamiany okresu trwania umowy lub wysokości rat leasingowych nie mają wpływu na rozliczenia w podatku dochodowym.

– Interpretacja ogólna ministra finansów z 15 lutego 2021 r., sygn.: DD6.8202.4.2020

Nieruchomość inwestycyjna nie powinna być zaliczana do środków trwałych.

– Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 18 lutego 2021 r., sygn.: 0115-KDIT3.4011.674.2020.2.KR

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że spółka jawna, która raz zostanie podatnikiem CIT jest nim aż do dnia jej likwidacji lub wykreślenia z KRS.

– Odpowiedź wiceministra finansów Jana Sarnowskiego z 15 lutego 2021 r. na interpelację poselską nr 18645