Przegląd informacji podatkowych 2 – 8 sierpnia 2021 r.

NSA skierowało pytania do TSUE w sprawie wyłączenia spod opodatkowania VAT dostawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

– Postanowienie NSA z dnia 27 lipca 2021 r., sygn.: I FSK 892/18

Prowizja stanowi przychód w momencie udzielania pożyczki.

– Wyrok NSA z dnia 3 sierpnia 2021 r., sygn.: II FSK 486/21

NSA wyjaśniło zakres pojęcia „usługa restauracyjna”, do której zastosowanie ma obniżona stawka VAT.

– Wyrok NSA z dnia 30 lipca 2021 r., sygn.: I FSK 1290/18

Dyrektor KIS potwierdził, że Spółka może zawierać umowy o świadczenie usług z członkami zarządu i może rozliczyć wynagrodzenie z tego tytułu w kosztach podatkowych.

– Interpretacja indywidualna z  dnia 25 czerwca 2021 r., sygn.: 0111-KDIB2-1.4010.80.2021.4.PB.

Przy daninie solidarnościowej pomija się dochody zwolnione z PIT.

– Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z dnia 30 lipca 2021 r., sygn.: 0115-KDIT3.4011.584.2021.1.AD