Przegląd informacji podatkowych 19-25 lipca 2021 r.

NSA: Odsetki od pożyczek zaciągniętych na zakup udziałów to koszty pośrednie i powinny być dzielone poprzez zastosowanie klucza przychodowego.

– Wyrok NSA z 20 lipca 2021 r., sygn.: II FSK 2627/20

W przypadku, gdy wykładnia prawa krajowego jest sprzeczna z orzecznictwem TSUE, wówczas z urzędu można zmienić interpretację, nawet na niekorzyść podatnika.

– Wyrok NSA z 26 maja 2021 r., sygn.: I FSK 1803/18

Spółka ma możliwość rozliczenia w kosztach podatkowych wydatki poniesione na zakup maszyny do produkcji, nawet jeśli jej nie uruchomiła.

– Interpretacja indywidualna z 1 lipca 2021 r., sygn.: 0111-KDIB1-1.4010.136.2021.2.BS

Księgi podatkowe należy przechowywać przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wykazana strata. Bez znaczenia jest fakt, że strata będzie rozliczana w następnych okresach podatkowych.

– Interpretacje indywidualne dyrektora KIS: z 18 czerwca 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4017.4.2021.1.AT, z 16 czerwca 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4017.4.2021.1.AW

Wydatki na dzieła sztuki, które podatnik zamierza sprzedawać bądź wypożyczać, można zaliczyć do podatkowych kosztów firmy.

– Interpretacja indywidualna z 28 czerwca 2021 r. sygn. 0114-KDIP3-1.4011.288.2021.2.EC