Przegląd informacji podatkowych 18 – 24 października 2022 r.

NSA: Zawinione przez pracodawcę niedobory skutkują brakiem możliwości odliczenia VAT.

Wyrok NSA z dnia 14 października 2022 r., sygn. I FSK 1323/18

WSA: Brak estońskiego CIT przy przekazaniu samochodów pracownikom do użytku służbowo-prywatnego.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 18 października 2022 r., sygn. I SA/Fd 917/22

KIS: Udzielenie pożyczki przed wejściem w estoński CIT nie jest wypłatą ukrytego zysku.

Interpretacja indywidualna z dnia 13 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.594.2022.1.MS

KIS: Cesja umowy leasingu stanowi przychód dla podatnika rozliczającego się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja indywidualna z dnia 12 października 2022 r. sygn. O112-KDI12-2.4011.688.2022.1.IM

KIS: Odszkodowanie z tytułu błędnie rozliczonego przez biuro rachunkowe podatku nie jest przychodem.

Interpretacja indywidualna z dnia 11 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.504.2022.1.AK