Przegląd informacji podatkowych 17 – 24 maja 2022 r.

NSA: każdy przedsiębiorca może mieć zablokowane konto bankowe przez fiskusa za pomocą STIR. https://bit.ly/39HkbQS

Wyrok NSA z dnia 17 maja 2022 r., sygn. akt I FSK 371/22

NSA: otrzymanie świadectwa użytkowego nie stanowi przychodu i nie może podlegać opodatkowaniu podatkiem CIT. https://bit.ly/3lFKglT

Wyrok NSA z dnia 17 maja 2022 r., sygn. akt II FSK 2386/19

NSA: koszt sporządzenia dokumentacji geologicznej może być odliczony od przychodu nawet jeśli złoże nie zostało eksploatowane. https://bit.ly/3G738Ux

– Wyrok NSA z dnia 10 maja 2022 r., sygn. akt II FSK 2291/19

NSA: przy nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa opodatkowanej PCC należy w umowie sprzedaży wyodrębnić poszczególne rzeczy i prawa. https://bit.ly/39KIKMW

– Wyrok NSA sygn. akt II FSK 3366/21

Interpretacja indywidualna: Estoński CIT – wynagrodzenie dla zleceniobiorców na podstawie umów o współpracę nie stanowi ukrytego zysku. https://bit.ly/38H6UYg

– Interpretacja indywidulana z dnia 16 maja 2022 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.58.2022.2.IM