Przegląd informacji podatkowych 17 – 23 stycznia 2022 r.

TSUE wydał wyrok w sprawie kwalifikacji na gruncie VAT opłat kontrolnych pobieranych za brak uiszczenia płatności za parking.

Wyrok TSUE z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie C-90/20 (Apcoa Parking Danmark A/S).

NSA: Krajowe instytucje płatnicze mogą zaliczać do podatkowych kosztów nieściągalne wierzytelności z tytułu kredytów płatniczych.

– Wyrok NSA z 12 stycznia 2022 r., sygn.: II FSK 1047/19.

NSA wskazał jakie warunki należy spełnić by uznać dany wytwór intelektu za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, którego wytwarzanie uprawnia do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Wyrok NSA z 12 stycznia 2022 r., sygn.: II FSK 972/19.

Umowa sponsoringu nie jest równoznaczna z darowizną.

– Wyrok NSA z 11 stycznia 2022 r., sygn.: II FSK 991/19.

Dyrektor KIS uznał, że nie ma przychodu przy wniesieniu aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 30 grudnia 2021 r., sygn.: 0111-KDIB1-2.4010.494.2021.4.ANK.