Przegląd informacji podatkowych 17 – 23 października 2020 r.

Polska ulga na złe długi nie działała tak, jak powinna

TSUE: Polskie ograniczenia w stosowaniu ulgi na złe długi są niezgodne z prawem unijnym.

Wyrok TSUE z 15 października 2020 r., sygn. akt: C 335/19.

II FSK 2023/18 – Wyrok NSA

W przypadku, gdy spółka przed przekształceniem była adresatem interpretacji indywidualnej i zastosuje się do niej, to jest objęta ochroną prawną także po przekształceniu formy prawnej.

– Wyrok NSA z 25 sierpnia 2020 r., sygn. akt: II FSK 2023/18.

I SA/Bd 375/20 – Wyrok WSA w Bydgoszczy

Korzystny wyrok dla przenoszących majątek za granicę – exit tax nie powinien dotyczyć osób fizycznych.

– Wyrok WSA w Bydgoszczy z 7 października 2020 r., sygn. akt: I SA/Bd 375/20.

Kto skupuje wierzytelności od banków, powinien zapłacić PCC

– Wyroki WSA z 14 października 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2749/19 oraz III SA/ Wa 2750/19.

Usługi wsparcia sprzedaży są objęte limitem kosztowym, ponieważ mają charakter doradczy

– Wyrok WSA w Warszawie z 15 października 2020 r., sygn. akt: III SA/Wa 122/20.