Przegląd informacji podatkowych 16 sierpnia – 22 sierpnia 2021 r.

NSA: Dyrektor KIS nie może odmówić wydania interpretacji dotyczącej skutków korekty dochodowości w transakcjach między podmiotami powiązanymi.

Wyrok NSA z 12 sierpnia 2021 r., sygn. akt II FSK 3830/18.

Unijna dotacja na wsparcie start-upów nie wpływa na podstawę opodatkowania w VAT.

Wyrok WSA w Białymstoku z 28 lipca 2021 r., sygn. akt I SA/Bk 283/21. (orzeczenie nieprawomocne)

Podatnicy mogą zwrócić się z wnioskiem o interpretację indywidualną w zakresie prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, w których wykazuje się dane służące do wyliczenia podatków.

Wyrok WSA w Gdańsku z 10 sierpnia 2021 r., sygn. akt I SA/Gd 874/21. (orzeczenie nieprawomocne)

Dyrektor KIS potwierdził, że można posługiwać się kopią certyfikatu rezydencji (w formacie „jpg”, „pdf”), która została pobrana ze strony podatnika.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 lipca 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.185.2021.2.AK.

Zasady rozliczania na gruncie ustawy o CIT nabycia i sprzedaży kryptowalut.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 lipca 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.196.2021.1.BK.