Przegląd informacji podatkowych 15 sierpnia – 21 sierpnia 2020 r.

Nie każda ekspertyza i analiza uprawniają do ulgi B+R.

Ulga B+R: Ekspertyzy i analizy zakupione tylko od jednostki naukowej można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych.

– Wyrok NSA z 13 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 1015/18.

NSA: Przekształcenie podwyższa koszty.

NSA: Kosztem przy zbyciu udziałów może być wartość bilansowa, a nie historyczna.

– Wyrok NSA z 12 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 1677/18 oraz II FSK 1678/18.

WSA: Odbiorca refaktury musi stosować art. 15e ustawy o CIT.

– Wyrok WSA w Warszawie z 13 sierpnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2195/19.

Korekta ceny transakcyjnej jest możliwa w podatkowej grupie kapitałowej.

– Wyrok WSA w Warszawie z 13 sierpnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2169/19.

Różnice kursowe, które powstały w związku z wypłatą dywidendy nie mają wpływu na dochód do opodatkowania.

– Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 sierpnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.240.2020.1.ŚS.