Przegląd informacji podatkowych 14 – 20 lutego 2022 r.

NSA: szef KAS ma prawo do zablokowania kont bankowych spółki, która brała udział w łańcuchu dostaw, w którym doszło do wyłudzeń VAT.

– Wyrok NSA z 18 lutego 2022, sygn. akt: I FSK 2373/21.

Organ musi przeprowadzić odpowiednie postępowanie w celu sprawdzenia czy podatnikowi należy się zwrot VAT. Nie może tego zrobić w trybie przedłużenia terminu zwrotu.

Wyrok NSA z 10 lutego 2022 r., sygn. akt: I FSK 831/18.

NSA: świadczenie usług nawet w wynajętym lokalu od KE wystarczy, by uznać, że powstała w danym miejscu zagraniczna placówka.

Wyrok NSA z 1 lutego 2022 r., sygn. akt: II FSK 1314/19.

Pośrednictwo agentów sprzedaży nie jest podobne do usług reklamy.

– Wyrok NSA z 16 grudnia 2021 r., sygn. akt: II FSK 841/19.

Polska instytucja finansowa musi uwzględniać aktywa swojego zagranicznego oddziału w podstawie opodatkowania podatkiem bankowym, nawet jeśli drugi kraj pobiera od oddziału identyczną daninę.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 7 lutego 2022 r., sygn.: 0111-KDIB1-3.4016.9.2021.MBD.