Przegląd informacji podatkowych 14 – 20 czerwca 2022 r.

NSA: Konfuzja jest neutralna podatkowo. https://bit.ly/3HH1BVT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2022 r., sygn. akt: II FSK 2548/19.

WSA: Kosztem uzyskania przychodu może być odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi z tytułu wypadku na podstawie ugody sądowej. https://bit.ly/3y8hLo9

– Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia  18 maja 2022 r. sygn. akt I SA/Bk 111/22.

WSA: Kolejny korzystny wyrok sądów administracyjnych – podatnicy mają możliwość wstecznej zmiany stawek amortyzacji podatkowej. https://bit.ly/3zSpRT3

– Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 maja 2022 r., sygn. akt: I SA/Lu 91/22.

Dyrektor KIS: Wydatki związane z wdrożeniem JPK oraz KSeF mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako koszty pośrednie. https://bit.ly/3HCNX6l

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB2.-1.4010.227.2022.1.MKU.

Interpretacja Indywidualna: Dywidenda rzeczowa w postaci przeniesienia własności udziałów nie jest opodatkowana PCC. https://bit.ly/3QyqTtn

– Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 czerwca 2022 r. nr 0111-KDIB2-2.4014.74. 2022.1.MZ