Przegląd informacji podatkowych 13 – 19 września 2022 r.

TSUE: Problemy finansowe sprzedającego nie mają wpływu na odliczenie VAT.

Wyrok TSUE z 15 września 2022 r., sygn.: C-227/21.

NSA: Podatnik, który odnotował stratę w związku z faktem, że nabyte obligacje banku zostały objęte bezpłatnym przymusowym umorzeniem, nie może rozliczyć kosztów podatkowych z tego tytułu.

Wyrok NSA z 14 września 2022 r. sygn.: II FSK 402/22.

NSA: Zwrot składki AC stanowi przychód dla leasingodawcy.

Wyrok NSA z 6 września 2022 r., sygn.: II FSK 3195/19.

WSA: Jeżeli spółka komandytowa zdecydowała o przejściu na CIT od 1 maja 2021 r., a nie od 1 stycznia, to przy badaniu, czy jest ona małym podatnikiem, należało wziąć pod uwagę jej przychody osiągnięte do 30 kwietnia 2021 r.

Wyrok WSA w Warszawie z 13 września 2022 r. sygn.: III SA/Wa 150/22.

Działania polegające na nabyciu w Polsce, wynajmie i eksploatacji nieruchomości oraz zarządzaniu nimi, nie powodują obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 30 czerwca 2022 r. sygn.: 0111-KDIB1-2.4010.162.2022.2.BD.