Przegląd informacji podatkowych 13.02-19.02.2021 r.

WSA: Źródło dochodu z tytułu odsetek jest tam, gdzie znajduje się miejsce rezydencji dłużnika. (orzeczenie nieprawomocne) https://bit.ly/3kegWRW

– Wyrok WSA w Gliwicach z 20 stycznia 2021 r. sygn. akt: I SA/Gl 969/20

Interpretacja ogólna: Minister Finansów wydał wytyczne, których łączne spełnienie spowoduje, że nie będzie można potrącać VAT od kart paliwowych. https://bit.ly/3pJiRzk

Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalne z 15 lutego 2021 r. sygn.: PT9.8101.3.2020

Agio pieniężne i aportowe są wyłączone z opodatkowania – nie stanowią dla spółki przychodu podatkowego. https://bit.ly/3bxRkLY

Interpretacja indywidualna z 25 stycznia 2021 r., sygn.: 0111-KDIB2-1.4010.448.2020.1.PB

Dyrektor KIS: Kiedy komplementariusz z innego kraju nie musi stosować polskich przepisów w zakresie cen transferowych. https://bit.ly/3dFrusb

– Interpretacja indywidualna z 26 stycznia 2021 r., sygn.: 0111-KDIB1-2.4010.477.2020.2.AK

Dochody od sprzedaży internetowej nie są objęte podatkiem od sprzedaży detalicznej. https://bit.ly/2P0Vch8

– Interpretacja indywidualna z 9 lutego 2021 r., sygn.: 0111-KDIB3-3.4019.3.2020.1.PK