Przegląd informacji podatkowych 12 – 18 grudnia 2020 r.

NSA: Można żądać wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na wyrok TSUE, ale pod warunkiem że został on opublikowany po wydaniu przez polski sąd prawomocnego orzeczenia.

– Postanowienie NSA z 18 listopada 2020 r. sygn. akt: I FSK 460/20

Fundator nie musi płacić podatku.

– Wyrok NSA z 25 listopada 2020 r. sygn. akt: II FSK 1915/18

Dla usługi badania klinicznego obowiązek w VAT ma być rozpoznawany w dniu finalnego zatwierdzenia zestawień.

– Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 17 listopada 2020 r. sygn. akt: I SA/Gd 700/20

Przychód z umorzenia powstaje również, gdy podatnik w zamian za zwolnienie z kary umownej rezygnuje z zapłaty za wykonane usługi.

– Interpretacja indywidualna z dnia 7 grudnia 2020 r. sygn.: 0111-KDIB1-1.4010.405.2020.1.SG

JPK_VAT – pierwsze interpretacje o kodach w ewidencji są przychylne dla podatników.

– Interpretacja indywidualna z dnia 19 listopada 2020 r., sygn.: 0114-KDIP1-3.4012.576.2020.1.JG

Interpretacja indywidualna z dnia 24 listopada 2020 r., sygn.: 0111-KDIB3-1.4012.904. 2020.1.WN

– Interpretacja indywidualna z dnia 25 listopada 2020 r., sygn.: 0114-KDIP1-1.4012.601.2020.1.AKA