Przegląd informacji podatkowych 11 – 17 października 2022 r.

TSUE: Likwidacja sprzedawcy nie jest przeszkodą do zwrotu nienależnie zapłaconego podatku VAT od organu podatkowego. https://bit.ly/3EMQEmd

Wyrok TSUE z dnia 13 października 2022 r., sygn. C-397/21

NSA: Do kosztów można uznać wydatki związane z wdrożeniem polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. https://bit.ly/3ToMDbM

Wyrok NSA z dnia 13 października 2022 r. sygn. II FSK 362/20

NSA: Bankiet zorganizowany po premierze nie jest celem statutowym i nie korzysta ze zwolnienia. https://bit.ly/3ewfyMs

Wyrok NSA z dnia 12 października 2022 r. sygn. II FSK 145/20

NSA: Spółka europejska posiadająca w Polsce magazyny sprzedaży wysyłkowej nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności. https://bit.ly/3Tdif4r

Wyrok NSA z dnia 11 października 2022 r. sygn. I FSK 396/21

NSA: Wypłata świadczenia z tytułu umowy gwarancyjnej może być uznana za koszt uzyskania przychodu. https://bit.ly/3gctlYO

Wyrok NSA z dnia 11 października 2022 r. sygn. II FSK 397/20