Przegląd informacji podatkowych 10 – 16 października 2020 r.

NSA: Warunkiem uwzględnienia faktury korygującej jest uzyskanie potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę towaru.

– Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 września 2020 r., sygn.: I FSK 976/20

Objaśnienia wydawane przez Ministerstwo Finansów nie mają waloru normatywnego i nie mogą nakładać obowiązków niewynikających z aktów prawnych.

– Wyrok WSA w Gdańsku z 23 września 2020 r., sygn.: I SA/Gd 13/20

WSA: Licencja nie zawsze z limitem.

Opłaty za oprogramowanie wykorzystywane przy świadczeniu usług mogą być zaliczane do kosztów podatkowych w całości.

– Wyrok WSA w Warszawie (orzeczenie nieprawomocne)

Ulga na złe długi możne zostać wykorzystana, gdy jest przychód.

Odpowiedź Wiceministra Finansów na zapytanie poselskie nr 1255 z dnia 12 września 2020 r., sygn.: DD5.8221.14.2020

Brak opodatkowania WHT tylko dla korekt cen transferowych, których nie można przypisać w sposób wyraźny i bezpośredni do żadnej skonkretyzowanej należności.

– Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS z dnia 3 września 2020 r., sygn.: 0111-KDIB1-2.4010.220.2020.4.BG