Przegląd informacji podatkowych 10 – 16 maja 2022 r.

NSA: członek zarządu ponosi nieograniczoną solidarną odpowiedzialność z tytułu niezapłaconego VAT-u, jak również za podatek wykazany na fakturze. https://bit.ly/3FMFcFI

Wyrok NSA z dnia 5 maja 2022 r., sygn. akt III FSK 387/21

NSA: odszkodowanie za niewywiązanie się z umowy nie jest opodatkowane VAT. https://bit.ly/3wxCvDE

– Wyrok NSA sygn. akt I FSK 1627/18

WSA: nieruchomość niewykorzystana w działalności nie jest środkiem trwałym.

Wyrok jest nieprawomocny. https://bit.ly/3lh2XfA

–  Wyrok WSA z dnia 6 kwietnia 2022 r., sygn. akt I SA/Łd 80/22

Interpretacja Indywidualna: sprzęt dostarczony bezpłatnie przez spółkę, której jedynym udziałowcem jest samorząd województwa jest przychodem. https://bit.ly/37Nv3Mn

Interpretacja indywidualna z dnia 9 maja 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.66.2022.1.AW

Interpretacja Indywidualna: Jednoczesne wniesienie udziałów do spółki przez kilku wspólników nie zawsze może zostać uznane za wymianę udziałów. https://bit.ly/3wBKOP8

Interpretacja indywidualna z dnia 4 maja 2022 r., nr 0115-KDIT1.4011.1008.2021.1.MN