Przegląd informacji podatkowych 06.02.-12.02.2021 r.

NSA: Koszt wynagrodzenia pracownika za czas usprawiedliwionej nieobecności podlega pod ulgę B+R.

Wyrok NSA z dnia 5 lutego 2021 r., sygn. akt: II FSK 1038/19

MDR mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

– Wyrok NSA z dnia 28 stycznia 2021 r., sygn. akt: I FSK 1703/20

Nie ma możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zlikwidowanych nakładów, które poczyniono jedynie dla potrzeb konkretnego najemcy.

– Wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2021 r., sygn. akt: II FSK 2254/18

Transakcje realizowane przez podmioty powiązane muszą być zawsze oznaczane w JPK_V7 symbolem TP, bez względu na wartość transakcji.

Interpretacja Indywidualna z dnia 3 lutego 2021 r. sygn.: 0111-KDIB3-1.4012.876.2020.2.KO

Zwrot kosztów nie jest rabatem, jeżeli podmiot pośredniczy jedynie w przekazaniu zwrotu środków, a nie w dostawie towarów.

– Interpretacja indywidualna z dnia 21 stycznia 2021 r., sygn.: 0112-KDIL1-1.4012.488.2020.1.JKU