Państwo teoretyczne

Zachęcamy do zapoznania się z jednym z najpopularniejszych wpisów Jerzego Martini na Linkedin:

„Na temat „teoretyczności” funkcjonowania państwa w obliczu masowych wyłudzeń VAT miałem przyjemność napisać w Księdze Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Brzezińskiemu. Kilka dni temu przekonałem się po raz kolejny, że „państwo teoretyczne” jest w doskonałej formie.

Reprezentuję podatnika w sporze, w którym administracja skarbowa wydała decyzje w rozbiciu na okresy dwumiesięczne (dotyczące identycznego zagadnienia trwającego ok. 3 lat). Wpis od skargi do WSA za każdy z tych okresów wynosi 100 000 zł. Na razie WSA zwolnił z wpisu podatnika raz, czterokrotnie zaś odmówił twierdząc, że przedsiębiorca prowadząc działalność powinien odłożyć sobie środki „na czarną godzinę”. Ponieważ po wszczęciu czynności egzekucyjnych funkcjonowanie podatnika zostało sparaliżowane podatnik nie ma środków na zapłatę wpisu od każdej skargi.

Nie byłoby takiego problemu, gdyby organy sztucznie nie rozmnożyły decyzji. Ponieważ klient nie ma środków na wpis skargi zostaną odrzucone. Zatem ze względu na tendencyjne mnożenie decyzji przez KAS i bezduszność niektórych sędziów WSA podatnik zostanie pozbawiony prawa do procesu. Zamierzmy w tej sprawie złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Prawa Człowieka, gdyż naszym zdaniem naruszone zostało jedno z fundamentalnych praw człowieka. „