Opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów – rozliczenia w CIT 2021

Kilka dni temu informowaliśmy o rozporządzeniu Ministra Finansów (podpisanym, ale nie opublikowanym) w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w podatku dochodowym od osób prawnych. Z dniem 18 marca 2022 roku wspomniane rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 639). Przypominamy, że przedłużenie terminu dotyczy złożenia zeznania o wysokości dochodu (straty) i zapłatę należnego podatku oraz sporządzenia informacji o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem
od dochodów spółek.

Nowym terminem wywiązania się z powyższych obowiązków jest 30 czerwca 2022 r.