Niejasne przepisy rozliczania kosztów leasingowych

Sprawę niejasnych przepisów rozliczania kosztów leasingowych komentuje m. in. Maciej Kordalewski. Ciekawy tekst, niestety nie napawający optymizmem opublikowano na portalu interia.pl.

„Można stracić prawo do korzystniejszego rozliczenia leasingu zawartego przed 1 stycznia 2019 roku. Aby tak się stało, musi nastąpić istotna zmiana umowy.

Według Ministerstwa Finansów, jest nią np. skrócenie lub wydłużenie harmonogramu płatności rat. Część prawników i doradców podatkowych ma inne zdanie w tej kwestii. Mniej kontrowersji wzbudza podejście urzędników do cesji, choć ona nie zawsze musi się łączyć z korzyściami podatkowymi. Resort wskazuje przekształcenia, które nie skutkują obowiązkiem stosowania nowych regulacji. Trzeba też wskazać, że wciąż nie zostały opublikowane objaśnienia dot. rozliczania tego typu umów, w stosunku do samochodów osobowych. A na to czekają tysiące przedsiębiorców w całym kraju.”

Cały artykuł: https://m.interia.pl/biznes/news,2625012