Przegląd prasy podatkowej 29 listopada – 5 grudnia 2021 r.

NSA: Informacje przekazane ustnie podatnikowi przez komisarza skarbowego nie mają waloru ochronnego, pewność daje tylko interpretacja.

– Wyrok NSA z 2 grudnia 2021 r., sygn.: II FSK 774/19.

Udział w zysku wspólnika cichego należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł.

Wyrok NSA z 12 października 2021 r., sygn.: II FSK 69/19.

Ubezpieczenie samochodu o wartości powyżej 150 tys. zł jest limitowane.

Wyrok NSA z 23 listopada 2021 r., sygn. akt: II FSK 542/19.

Koszty faktoringu pełnego nie są limitowane.

Wyrok WSA w Warszawie z 25 listopada 2021 r., sygn. akt: III SA/Wa 828/21.

Dyrektor KIS: W spółce komandytowej, będącej podatnikiem CIT nie ma daniny solidarnościowej.

– Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 10 listopada 2021 r., sygn.: 0113-KDIPT2-1.4011.777.2021.RK