Przegląd prasy podatkowej 15 – 21 listopada 2021 r.

Okoliczność, że członek zarządu podatnika jest wspólnikiem w innej spółce objętej post. upadłościowym, nie stanowi przesłanki do omówienia tej osobie ponownej rejestracji do celów VAT. https://bit.ly/32J5OIn

Wyrok TSUE z 18 listopada 2021 r. w sprawie C-358/20 (Promexor Trade SRL).

Samorząd, któremu Skarb Państwa zabiera za odszkodowaniem nieruchomości komunalne powinien wystawić z tego tytułu fakturę VAT. https://bit.ly/3D9UIZy

Wyrok NSA z 17 listopada 2021 r., sygn.: I FSK 889/21.

W pojęciu dywidendy mieści się również świadczenie pieniężne lub niepieniężne otrzymane przez założyciela od fundacji, będącej zagraniczną jednostką kontrolowaną. https://bit.ly/3FX464l

– Wyrok NSA z 5 października 2021 r., sygn.: II FSK 2904/20.

Wygenerowanie urzędowego poświadczenia (UPD) nie jest równoznaczne z wysłaniem zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki elektronicznej. https://bit.ly/3riHYxb

Wyrok NSA z 18 listopada 2021 r., sygn.: II FSK 864/19.

Część odsetkowa raty leasingowej znaku towarowego może podlegać więcej niż jednemu ograniczeniu co do rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu. https://bit.ly/2ZxODbo

– Wyrok NSA z 19 listopada 2021 r. sygn.: II FSK 548/19.