Przegląd informacji podatkowych 28 lutego – 6 marca 2022 r.

TSUE: Dodatkowe usługi przy naprawie są z VAT.

Wyrok TSUE z 24 lutego 2022 r., sygn.: C-605/20.

NSA: Niektóre silosy mogą być uznawane za budynek.

Wyrok NSA z 26 stycznia 2022 r. sygn.: III FSK 1432/21.

Wniosek o wydanie interpretacji w sprawie obowiązków danego podmiotu, który ma dopiero zostać powołany mogą złożyć jedynie osoby wymienione w art. 14n § 1 Ordynacji Podatkowej.

Wyrok NSA z 23 lutego 2022 r., sygn. akt II FSK 1395/19.

O wysokości podatku od nieruchomości decyduje rzeczywiste związanie z działalnością gospodarczą, a nie zapisy z ewidencji gruntów i budynków.

Wyrok NSA z 3 marca 2022 r. sygn.: III FSK 349/21.

Opłaty za przyłącze energetyczne są kosztem uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 24 lutego 2022 r. sygn.: 0111-KDIB1-2.410.690.2021.1.AK