Przegląd informacji podatkowych 28 listopada – 4 grudnia 2020 r.

W interesie pracownika, przy stosowaniu 50 % stawki kosztów, jest wykazanie, że utwór powstał w ramach wykonywania obowiązków.

Wyrok NSA z dnia 12 listopada 2020 r. sygn. akt: II FSK 2082/20

Faktury za uatrakcyjnienie działek z bonusem podatkowym dla gminy.

Wyrok SA w Gdańsku z dnia 3 listopada 2020 r. sygn. akt: I SA/Gd 491/20

Transakcja nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa spółki cywilnej do jednoosobowej działalności wspólnika nie podlega opodatkowaniu VAT.

– Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 16 listopada 2020 r., sygn.: 0113-KDIPT1-2.4012.630.2020.2.KT

Dyrektor KIS potwierdził: Exit tax nie dla osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 26 listopada 2020 r., sygn.: 0115-KDIT1.4011.630.2020.3.MT

Wydanie faktury uproszczonej wyklucza możliwość wystawienia faktury standardowej oraz faktury zbiorczej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 20 listopada 2020 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.591.2020.2.MS