Przegląd informacji podatkowych 26 lipca – 1 sierpnia 2021 r.

Jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, to przychody wspólnika z udziału w takiej spółce należy zaliczyć do działalności gospodarczej.

– Wyrok NSA z 7 lipca 2021 r., sygn. akt: II FSK 3591/18.

Pomimo zmiany przepisów Spółka zachowuje nabyte prawa do odliczenia na korzystnych warunkach dywidendy otrzymanej przed 2018 r.

– Wyrok NSA z 20 lipca 2021 r., sygn. akt: II FSK 3225/19.

Neutralna wymiana udziałów przysługuje także spółkom kapitałowym w organizacji.

– Wyroki NSA z 22 lipca 2021 r., sygn. akt: II FSK 2416/20 i II FSK 2417/20.

NSA wyjaśnił jak należy rozumieć czynności pomocnicze w świetle ustawy o VAT.

– Wyrok NSA z 27 kwietnia 2021 r., sygn. akt: I FSK 737/18.

WSA Lublin: Nie da się pogodzić z zasadą sprawiedliwości nakładania dodatkowej sankcji, gdy budżet nie doznał uszczerbku. (wyrok nieprawomocny)

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 16 lipca 2021 r., sygn. akt: I SA/Lu 208/21.