Przegląd informacji podatkowych 24 – 30 stycznia 2022 r.

NSA: Krajowa Informacja Skarbowa nie może odmówić wydania interpretacji w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji rachunkowej.

– Wyrok NSA z 11 stycznia 2022 r., sygn. akt: II FSK 1158/19.

NSA potwierdził, że jeżeli w majątku przedsiębiorcy znajduje się nieruchomość, to nie przesądza ona o możliwości zastosowania najwyższych stawek opodatkowania.

– Wyrok NSA z 15 grudnia 2021 r. sygn. akt: III FSK 4061/21.

Potwierdzono dotychczasową linię orzeczniczą: sam wybór liniowego PIT wykluczał możliwość wspólnego rozliczania się małżonków za 2021 rok.

Wyrok NSA z 11 stycznia 2022 r., sygn. akt: II FSK 962/20.

Ulga mieszkaniowa: przejęcie kredytu spadkodawcy na podstawie aneksu do umowy nie wyklucza ulgi mieszkaniowej u spadkobiercy.

– Wyrok NSA z dnia sygn. akt: II FSK 1081/19.

Obniżka czynszu w czasie pandemii nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Kosztem podatkowym jest czynsz w obniżonej wysokości.

Interpretacja indywidualna z 17 stycznia 2022 r., sygn.: 0111-KDIB1-1.4010.386.2021.2.BK.