Przedłużenie terminu na raportowanie spółek nieruchomościowych – projekt

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia1, przedłużający do 30 września 2022 r. termin na składanie informacji o strukturze własnościowej spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy/obrotowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Więcej informacji w naszym tax alercie w zakładce 'Strefa Wiedzy’ – dostępny do pobrania.

Zapraszamy do lektury, zaś w razie pytań do bezpośredniego kontaktu z naszymi specjalistami.