Opracowanie strategii podatkowej jest pierwszym krokiem do wdrożenia rozwiązań, dzięki którym możliwa jest minimalizacja obciążeń związanych z rozliczeniami podmiotu. Zaplanowanie tego typu działań ma zwiększać transparentność procesów. Obowiązek przygotowania strategii podatkowej dotyczy trzech podmiotów. Do grona tego zaliczają się podatnicy, których przychody rocznie przekraczają 50 mln EUR, grupy kapitałowe, a także spółki nieruchomościowe. Oferujemy pełne wsparcie dla klientów objętych obowiązkiem nałożonym przez Ustawodawcę.

W ramach usług przeprowadzamy audyty i przeglądy procedur oraz ocenę ryzyka podatkowego. Na podstawie zebranych danych, oczekiwań klienta oraz doświadczenia, tworzymy dokument będący podstawą oficjalnej strategii rozliczeniowej. Myśląc perspektywicznie o interesach naszych partnerów, przedstawiamy także zbiór rekomendacji, które mogą posłużyć w przyszłości do dalszego rozwoju.

Obszary naszej działalności:

  • Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie wypełnienia obowiązku dotyczącego strategii podatkowej.
  • Przeprowadzimy przegląd istniejących procesów i procedur.
  • Dokonamy weryfikacji i systemu kontroli i monitoringu potencjalnie istniejących ryzyk podatkowych w spółce.
  • Przygotujemy dokument strategii podatkowej zawierający opis podejścia spółki do wykonywania funkcji podatkowej.
  • Przygotujemy wzór informacji o realizowanej strategii podatkowej, który podlegał będzie obowiązkowi publikacji.
  • Opracujemy szczegółowy raport wraz z rekomendacjami dotyczącymi rozwoju strategii podatkowej.

>> Napisz do Nas lub zadzwoń <<