• English
 • Opinie o stosowaniu preferencji WHT

  Opinia o stosowaniu preferencji jest jednym ze sposobów na wyłączenie obowiązku pobrania przez płatnika podatku u źródła (tzw. WHT) z zastosowaniem „standardowej” stawki opodatkowania przy wypłacie określonych należności powyżej 2.000.000 złotych.

  Główną zaletą opinii o stosowaniu zwolnienia jest możliwość niepobierania przez płatnika podatku WHT w odniesieniu do należności przekraczających wartość 2.000.000 złotych i stosowania odpowiedniej preferencji (np. zwolnienia z opodatkowania) już w momencie wypłaty należności. Dzięki temu zapobiega się „blokadzie” środków pieniężnych na rachunku organu podatkowego – przy braku opinii konieczny byłby bowiem pobór podatku i oczekiwanie na dokonanie jego zwrotu przez organ w terminie nawet do 6 miesięcy.

  Ma to szczególnie znaczenie dla podmiotów, które często wypłacają na rzecz spółek powiązanych świadczenia o wartości przekraczającej w roku 2.000.000 złotych, bowiem opinia o preferencji jest co do zasady ważna przez okres 36 miesięcy.

  Dla kogo?
  • Czy Twoja firma ma trudności z zrozumieniem i stosowaniem preferencji WHT?
  • Czy szukasz profesjonalnych porad, aby maksymalnie wykorzystać dostępne preferencje WHT?
  • Czy chcesz mieć pewność, że Twoja firma jest w pełni zgodna z przepisami dotyczącymi WHT?
  Zakres wsparcia:
  • Wnikliwa analiza Twojej sytuacji podatkowej pod kątem stosowania preferencji WHT.
  • Profesjonalne opinie, które pomogą Twojej firmie optymalizować zobowiązania podatkowe poprzez skuteczne i bezpieczne wykorzystanie preferencji WHT.
  • Porady dotyczące poprawnego i zgodnego z prawem stosowania preferencji WHT, aby minimalizować ryzyko podatkowe.

  Potrzebujesz oferty? Chcesz porozmawiać o swoim problemie podatkowym?

  Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą

   Chcesz omówić swój problem podatkowy:

   Umów bezpłatne spotkanie

   Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów od bezpiecznej optymalizacji

   tel.

   tel.

   Mateusz Pietranek

   tel. + 48 506 399 082

   tel.

   Anna Nowakowska

   tel. +48 791 004 869

   Michał Maciejewski

   tel. +48 695 551 641

   tel.

   Wygrana sprawa przed NSA

   w sprawie kontroli podatkowej za 2013 r. oraz określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Sygn. akt II FSK 585/20

   Wygrana sprawa przed NSA

   dotycząca przysługującego Spółce zwolnienia z podatku CIT. Sygn. akt II FSK 1250/22

   Wygrana sprawa przed WSA

   w sprawie rzekomego nadużycia prawa w podatku VAT. Sygn. akt III Sa/Wa 203/22

   Wyrok NSA sygn. akt I FSK 1816/20

   Sąd sprzeciwił się bardzo powszechnemu wśród organów skarbowych, ale też często sądów, podejściu przypisywania domniemanej świadomości udziału w oszustwie wskazując, że ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, że taka świadomość istniała. Sąd nakazał uwzględnić bardzo precyzyjne kryteria, które pozwalałyby taką świadomość istnienia oszustwa uprawdopodobnić.

   Wyrok WSA w Warszawie (III SA/Wa 2555/20)

   Wyrok dotyczący nadużycia prawa. Sąd zakwestionował instrumentalne próby stosowania koncepcji nadużycia prawa przez organy wskazując na brak spełnienia przesłanek nadużycia w zgromadzonym w materiale dowodowym.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-395/09

   Prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji nabycia usług z krajów uznawanych za raje podatkowe., Oasis East Sp. z o.o.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-414/07

   Niezgodność z prawem wspólnotowym polskich przepisów dotyczących ograniczenia prawa do odliczania przez przedsiębiorców podatku VAT od nabywanych przez nich samochodów osobowych oraz paliwa do nich., Magoora Sp. z o.o.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-313/05

   Podatek akcyzowy nakładany na sprowadzane samochody używane w związku z ich pierwszą rejestracją w Polsce., Maciej Brzeziński

   Najwięcej prowadzonych i wygranych spraw przy reprezentacji podatników przed TSUE spośród wszystkich polskich pełnomocników.

   Jerzy Martini – autor i współautor Komentarza do Dyrektywy VAT (wyd. Unimex)

   Jerzy Martini – autor, współautor i redaktor Komentarza do ustawy o VAT (wyd. C.H.Beck)

   Jerzy Martini – autor i współautor „VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” (wyd. C.H.Beck)

   Marek Wojda – współautor Komentarza do Dyrektywy VAT (wyd. Unimex) oraz ustawy o VAT (wyd. C.H.Beck)

   Wyróżnieni w rankingu „Kancelaria na Linkedin – praktyczny poradnik” przez prawniczą agencję marketingową Tomczak Stanisławski.

   Wielokrotnie wyróżniani w rankingach Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazety Prawnej.

   Wykładamy na uczelniach wyższych, w tym Szkole Głównej Handlowej

   Jerzy Martini corocznie wyróżniany w prestiżowym rankingu Chambers & Partners, wskazywany jako Band I (najwyższy możliwy poziom) w indywidualnym rankingu doradców podatkowych w kategorii Tax Consultants.

   Autorzy i komentatorzy publikacji podatkowych w branżowej prasie.

   Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

   ESTOŃSKI CIT – cz. IV

   Estoński CIT – reklamowany jako miasteczko cudowności wraz z coraz większą liczbą wydawanych interpretacji ukazuje swoje ciemne zaułki, w których na podatnika czeka „kara” za dokonywane przewinienia, takie jak … dokonywanie darowizn. Regulacje ustawowe W ramach ryczałtu od dochodów spółek nie stosuje się „klasycznych” przepisów ustawy o CIT, a jedynie te, które są specjalnie do […]
   Czytaj dalej

   Estoński CIT cz. I – Wynagrodzenie Wspólnika

   Ideą estońskiego CIT jest opodatkowanie zysku dopiero w momencie wypłaty wspólnikom lub przeznaczenia go na pokrycie straty. Celem ustawodawcy było również opodatkowanie wypłat równoważnych dystrybucji zysku, czego efektem jest wprowadzenie do regulacji ustawy o CIT opodatkowania tzw. ukrytych zysków. Ukryte zyski Ukryte zyski stanowią świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku […]
   Czytaj dalej

   Estoński CIT cz. II – Podzielone zyski

   W ustawie o PIT wprowadzono mechanizm odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT od podatku należnego od wspólnika z tytułu wypłaty zysków takiej spółki w formie dywidendy. Otóż zgodnie z przedmiotowymi przepisami w przypadku wypłaty dywidendy z zysków osiągniętych przez podatnika estońskiego CIT w okresie opodatkowania ryczałtem (jeśli pochodzą z podziału zysków z tego […]
   Czytaj dalej