• English
 • Usługi

  Szczycimy się tym, że świadczymy usługi doradcze nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również innych kancelarii i firm doradczych, które potrzebują naszych porad w szczególnie złożonych sprawach. Codziennie rozwiązując skomplikowane problemy podatkowe naszych klientów, gwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny świadczonych usług oraz szybkość i efektywność działania.

  Ograniczenie ryzyk podatkowych

  • Przeprowadzamy przeglądy procedur podatkowych (VAT, CIT) oraz klasyczne przeglądy podatkowe.
  • Wspieramy w procesie uzyskiwania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.
  • Porządkujemy i upraszczamy struktury podatkowe, które na skutek zmiany przepisów stały się nieefektywne podatkowo lub stwarzają ryzyka podatkowe (m. in. o FIZ, spółki off-shore itp.).
  • Pomagamy klientom zmienić ryzykowną formę działalności, przy zachowaniu tej samej efektywności podatkowej.
  • Zapewniamy stałe doradztwo podatkowe, (hotline), informujemy klientów o planowanych zmianach przepisów podatkowych, które mogą mieć wpływ na ich działalność.

  Spory podatkowe

  • Prowadzimy spory przed sądami wszystkich instancji: WSA, NSA oraz TSUE.
  • Mamy największe w Polsce doświadczenie w postepowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Transfer pricing

  • Analizujemy struktury właścicielskie i identyfikujemy podmioty, z którymi podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji.
  • Inwentaryzujemy transakcje pod kątem konieczności sporządzenia dokumentacji podatkowej.
  • Weryfikujemy, aktualizujemy i sporządzamy od podstaw dokumentacje podatkowe.
  • Przygotowujemy wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe w celu minimalizacji ryzyk podatkowych związanych z zagadnieniem cen transferowych i podmiotów powiązanych.

  Sukcesja międzypokoleniowa

  • Pomagamy przekazać majątek w ręce kolejnego pokolenia, zapewniając godzenie różnych interesów oraz płynne przejęcie przedsiębiorstwa zgodne z wolą założycieli firmy.
  • Planujemy sukcesję od strony prawnej, podatkowej i finansowej aby minimalizować stres i niepotrzebne ryzyka – zarówno biznesowe (finansowe i podatkowe) jak i osobiste.

  Planowanie podatkowe

  • Pomagamy naszym klientom tak układać swoje interesy, aby wybrać najbardziej efektywne i bezpieczne podatkowo formy prowadzenia interesów (np. konwersja spółek z o.o. w spółki komandytowe).
  • Opracowujemy koncepcje i wdrażamy podatkowe grupy kapitałowe.
  • Doradzamy w strukturyzacji finansowania dłużnego, planowaniu podatkowym w oparciu o fundusze inwestycyjne zamknięte.
  • Wspieramy przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową w zakresie możliwości skorzystania z ulgi podatkowej.
  • Zajmujemy się kompleksowym doradztwem przy restrukturyzacji prowadzonej działalności (połączenia, podziały, aporty, przekształcenia i tworzenie podmiotów gospodarczych) oraz przy wychodzeniu z inwestycji (sprzedaży nieruchomości, udziałów i akcji, znaków towarowych oraz innych cennych składników majątku).
  • Wspieramy najbogatszych Polaków wspierając ich w prowadzeniu spraw w Polsce i za granicą.

  Doradztwo transakcyjne

  • Oferujemy kompleksowe wsparcie w ramach transakcji M&A od procesu due diligence przez tworzenie umowy sprzedaży (SPA) i negocjacje aż do zamknięcia transakcji.
  • Służymy klientowi Na każdym etapie transakcji profesjonalnym doradztwem i zabezpieczamy jego interesy. Reprezentujemy zarówno stronę sprzedającą jak i kupującą.
  • Doradzamy polskim przedsiębiorcom przy sprzedaży biznesu na rzecz funduszy private equity, przy sprzedaży nieruchomości oraz w transakcjach sale&leaseback.
  • Współpracujemy z doświadczonymi kancelariami prawnymi.

  Wspieranie kancelarii

  • Oferujemy naszym klientom – kancelariom adwokackim i kancelariom radców prawnych usługi doradztwa podatkowego, gwarantując profesjonalną obsługę i zadowolenie końcowego klienta.
  • Współpracujemy z podmiotami świadczącymi m.in. usługi: księgowe i administracyjne, doradztwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, strategicznego doradztwa biznesowego, biegłych rewidentów i wielu innych.

  Wspieranie JST

  • Prowadzimy projekty optymalizacyjne (tzw. „odzyskiwanie VAT”) a także doradzamy w sprawach związanych z wywłaszczeniami.
  • Wspieramy podmioty w wyzwaniach związanych z tzw. „centralizacją” VAT oraz jej konsekwencjami dla JST.
  • Przygotowujemy wnioski o interpretację (w tym dotyczące kwalifikowalności VAT) i doradzamy przy sprzedaży nieruchomości.

  Strategia podatkowa

  • Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie wypełnienia obowiązku dotyczącego strategii podatkowej.
  • Przeprowadzimy przegląd istniejących procesów i procedur.
  • Dokonamy weryfikacji i systemu kontroli i monitoringu potencjalnie istniejących ryzyk podatkowych w spółce oraz oszacujemy apetyt spółki na ryzyko.
  • Przygotujemy dokument strategii podatkowej zawierający opis podejścia spółki do wykonywania funkcji podatkowej.
  • Przygotujemy wzór informacji o realizowanej strategii podatkowej, który podlegał będzie obowiązkowi publikacji.
  • Opracujemy szczegółowy raport wraz z rekomendacjami dotyczącymi rozwoju strategii podatkowej.

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Zmiany dla inwestujących w fundusze kapitałowe

  Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady opodatkowania przychodów z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Obecnie podatek od zbycia tytułów jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych rozliczany jest ryczałtowo na podstawie art. 30a ustawy o PIT. Natomiast zgodnie ze nowelizowanymi przepisami od nowego roku przychody z umorzenia, […]

  Czytaj dalej

  Obligatoryjny KSeF – zmiany obowiązujące od 1 września 2023 r.

  Zmiany w fakturach korygujących Od 1 września br. znacząca zmiana dotknęła podatników wystawiających faktury korygujące, którzy od tej pory są zobowiązani do wskazywania w nich nowego elementu. W treści faktury korygującej obowiązkowo musi znaleźć się numer identyfikujący KSeF faktury korygowanej. Zasadniczo, obowiązek ten będzie odnosił się do podatników, którzy obecnie korzystają z dobrowolnego KSeF. Z […]

  Czytaj dalej

  Dzierżawa nieruchomości razem z wyposażeniem – jednolita usługa czy świadczenia odrębne? (wyrok TSUE z 4 maja 2023 r. w sprawie C-516/21)

  Przedmiot sporu i stanowisko TSUE   Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki, która oddała w dzierżawę budynek przeznaczony do prowadzenia hodowli drobiu wraz z trwale zainstalowanym wyposażeniem i urządzeniami specjalnie przystosowanymi do tego celu. Zgodnie z postanowieniami umowy dzierżawy dzierżawca był zobowiązany do uiszczania jednolitego czynszu (który w 20% odpowiadał dzierżawie ww. wyposażenia i urządzeń).  Zgodnie z niemieckimi przepisami […]

  Czytaj dalej