• English
 • Usługi

  Szczycimy się tym, że świadczymy usługi doradcze nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również innych kancelarii i firm doradczych, które potrzebują naszych porad w szczególnie złożonych sprawach. Codziennie rozwiązując skomplikowane problemy podatkowe naszych klientów, gwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny świadczonych usług oraz szybkość i efektywność działania.

  Ograniczenie ryzyk podatkowych

  • Przeprowadzamy przeglądy procedur podatkowych (VAT, CIT) oraz klasyczne przeglądy podatkowe.
  • Wspieramy w procesie uzyskiwania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.
  • Porządkujemy i upraszczamy struktury podatkowe, które na skutek zmiany przepisów stały się nieefektywne podatkowo lub stwarzają ryzyka podatkowe (m. in. o FIZ, spółki off-shore itp.).
  • Pomagamy klientom zmienić ryzykowną formę działalności, przy zachowaniu tej samej efektywności podatkowej.
  • Zapewniamy stałe doradztwo podatkowe, (hotline), informujemy klientów o planowanych zmianach przepisów podatkowych, które mogą mieć wpływ na ich działalność.

  Spory podatkowe

  • Prowadzimy spory przed sądami wszystkich instancji: WSA, NSA oraz TSUE.
  • Mamy największe w Polsce doświadczenie w postepowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Transfer pricing

  • Analizujemy struktury właścicielskie i identyfikujemy podmioty, z którymi podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji.
  • Inwentaryzujemy transakcje pod kątem konieczności sporządzenia dokumentacji podatkowej.
  • Weryfikujemy, aktualizujemy i sporządzamy od podstaw dokumentacje podatkowe.
  • Przygotowujemy wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe w celu minimalizacji ryzyk podatkowych związanych z zagadnieniem cen transferowych i podmiotów powiązanych.

  Sukcesja międzypokoleniowa

  • Pomagamy przekazać majątek w ręce kolejnego pokolenia, zapewniając godzenie różnych interesów oraz płynne przejęcie przedsiębiorstwa zgodne z wolą założycieli firmy.
  • Planujemy sukcesję od strony prawnej, podatkowej i finansowej aby minimalizować stres i niepotrzebne ryzyka – zarówno biznesowe (finansowe i podatkowe) jak i osobiste.

  Planowanie podatkowe

  • Pomagamy naszym klientom tak układać swoje interesy, aby wybrać najbardziej efektywne i bezpieczne podatkowo formy prowadzenia interesów (np. konwersja spółek z o.o. w spółki komandytowe).
  • Opracowujemy koncepcje i wdrażamy podatkowe grupy kapitałowe.
  • Doradzamy w strukturyzacji finansowania dłużnego, planowaniu podatkowym w oparciu o fundusze inwestycyjne zamknięte.
  • Wspieramy przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową w zakresie możliwości skorzystania z ulgi podatkowej.
  • Zajmujemy się kompleksowym doradztwem przy restrukturyzacji prowadzonej działalności (połączenia, podziały, aporty, przekształcenia i tworzenie podmiotów gospodarczych) oraz przy wychodzeniu z inwestycji (sprzedaży nieruchomości, udziałów i akcji, znaków towarowych oraz innych cennych składników majątku).
  • Wspieramy najbogatszych Polaków wspierając ich w prowadzeniu spraw w Polsce i za granicą.

  Doradztwo transakcyjne

  • Oferujemy kompleksowe wsparcie w ramach transakcji M&A od procesu due diligence przez tworzenie umowy sprzedaży (SPA) i negocjacje aż do zamknięcia transakcji.
  • Służymy klientowi Na każdym etapie transakcji profesjonalnym doradztwem i zabezpieczamy jego interesy. Reprezentujemy zarówno stronę sprzedającą jak i kupującą.
  • Doradzamy polskim przedsiębiorcom przy sprzedaży biznesu na rzecz funduszy private equity, przy sprzedaży nieruchomości oraz w transakcjach sale&leaseback.
  • Współpracujemy z doświadczonymi kancelariami prawnymi.

  Wspieranie kancelarii

  • Oferujemy naszym klientom – kancelariom adwokackim i kancelariom radców prawnych usługi doradztwa podatkowego, gwarantując profesjonalną obsługę i zadowolenie końcowego klienta.
  • Współpracujemy z podmiotami świadczącymi m.in. usługi: księgowe i administracyjne, doradztwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, strategicznego doradztwa biznesowego, biegłych rewidentów i wielu innych.

  Wspieranie JST

  • Prowadzimy projekty optymalizacyjne (tzw. „odzyskiwanie VAT”) a także doradzamy w sprawach związanych z wywłaszczeniami.
  • Wspieramy podmioty w wyzwaniach związanych z tzw. „centralizacją” VAT oraz jej konsekwencjami dla JST.
  • Przygotowujemy wnioski o interpretację (w tym dotyczące kwalifikowalności VAT) i doradzamy przy sprzedaży nieruchomości.

  Strategia podatkowa

  • Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie wypełnienia obowiązku dotyczącego strategii podatkowej.
  • Przeprowadzimy przegląd istniejących procesów i procedur.
  • Dokonamy weryfikacji i systemu kontroli i monitoringu potencjalnie istniejących ryzyk podatkowych w spółce oraz oszacujemy apetyt spółki na ryzyko.
  • Przygotujemy dokument strategii podatkowej zawierający opis podejścia spółki do wykonywania funkcji podatkowej.
  • Przygotujemy wzór informacji o realizowanej strategii podatkowej, który podlegał będzie obowiązkowi publikacji.
  • Opracujemy szczegółowy raport wraz z rekomendacjami dotyczącymi rozwoju strategii podatkowej.

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Fundusz inwestycyjny – status podatkowy

  Fundusze inwestycyjne umożliwiają swoim uczestnikom zbiorowe inwestowanie środków pieniężnych we wspólnym interesie w określone odpowiednimi regulacjami papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. W Polsce fundusz inwestycyjny może zostać utworzony jako: fundusz inwestycyjny otwarty (FIO), specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO), fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ). W zależności od rodzaju, każdy z funduszy posiada odmienny […]

  Czytaj dalej

  Przekazanie prezentu do prenumeraty nie stanowi nieodpłatnej dostawy towarów (darowizny) – wyrok TSUE z 5 października 2023 r. w sprawie C-505/22

  Przedmiot sporu i stanowisko TSUE  Sprawa dotyczyła portugalskiej spółki (dalej: „Spółka”), która w ramach kampanii promocyjnych przy sprzedaży nowej prenumeraty czasopisma, oferowała prezent w postaci tabletu lub smartfonu. Prezent był wysyłany do klientów wraz z czasopismem po uiszczeniu pierwszej miesięcznej raty prenumeraty, której wysokość wynosiła tyle samo, co wysokość kolejnych rat. W przypadku rezygnacji z prenumeraty, klienci […]

  Czytaj dalej

  Korekta sprzedaży paragonowej z powodu zastosowania zawyżonej stawki VAT – wyrok TSUE z 21 marca 2024 r. w polskiej sprawie C-606/22

  W wyczekiwanym przez polskich podatników wyroku TSUE uznał za niezgodną z prawem unijnym praktykę polskich organów podatkowych polegającą na odmowie zwrotu nadpłaconego VAT w przypadku zawyżenia stawki VAT przy sprzedaży paragonowej. Organy podatkowe będą musiały zrewidować swoje podejście, co otwiera drogę do odzyskania podatku przedsiębiorcom, którzy stosowali zawyżoną stawkę VAT przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych […]

  Czytaj dalej