Planowanie obciążeń podatkowych to jeden z filarów zarządzania rozliczeniami przedsiębiorstwa. Korzystając z usług naszej kancelarii klienci mogą uzyskać wsparcie między innymi w zawiadywaniu cenami transferowymi. Znajomość krajowych i zagranicznych systemów podatkowych pozwala nam na optymalizację finansów firmy, jak i przeciwdziałanie ewentualnym kryzysom fiskalnym.

Transfer pricing jest to cena stosowana w przypadku transakcji realizowanych przez podmioty gospodarcze, pomiędzy którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne bądź osobowe. W ramach usług wykonujemy między innymi analizy oraz dokumentacje niezbędną do tego, żeby minimalizować ryzyko podatkowe. Dla wielu przedsiębiorców ułatwienie stanowią też przygotowywane przez nas inwentaryzacje transakcji, dzięki którym uzyskują rozeznanie w przypadku konieczności dodatkowych rozliczeń i pełniejszy wgląd w operacje handlowe firmy.

Obszary naszej działalności:

  • Analizujemy struktury właścicielskie i identyfikujemy podmioty, z którymi podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji.
  • Inwentaryzujemy transakcje pod kątem konieczności sporządzenia dokumentacji podatkowej.
  • Weryfikujemy, aktualizujemy i sporządzamy od podstaw dokumentacje podatkowe.
  • Przygotowujemy wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe w celu minimalizacji ryzyk podatkowych związanych z zagadnieniem cen transferowych i podmiotów powiązanych.

>> Napisz do Nas lub zadzwoń <<