• English
 • PIT

  20.05.2021

  Spółki komandytowe i zwolnienie dywidendowe

  Zwolnienia dywidendowe również w spółkach komandytowych, ale pod pewnymi warunkami…Okazuje się bowiem, że w sposób niekorzystny dla podatników interpretowany jest warunek dwuletniego posiadania praw udziałowych w spółce komandytowej.

  Zapraszamy do zapoznania się z całością materiału.

  06.05.2021

  Rezydencja podatkowa PIT – objaśnienia podatkowe

  30 kwietnia minął termin składania deklaracji w podatku PIT. W dniu upływu terminu, Resort finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Termin publikacji niewątpliwie nie pozwolił wielu podatnikom na ich uwzględnienie na etapie składania deklaracji PIT. Niemniej jednak, stanowi to obecnie dobrą sposobność do zweryfikowania swoich rozliczeń.

  O tym czego dokładnie dotyczą przedmiotowe Objaśnienia dowiedzą się Państwo w niniejszym  materiale.

  W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt.

  17.07.2020

  Skondensowany Przegląd Orzecznictwa 10-17 lipca

  Przegląd ciekawych wyroków 10-17 lipca 2020.

  26.03.2020

  Odroczenie terminu płatności a zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

  Czy skorzystanie z możliwości odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty uniemożliwia uzyskanie wspomnianego zaświadczenia?

  23.03.2020

  Tarcza antykryzysowa

  Przedstawiamy najważniejsze z proponowanych uproszczeń w zakresie podatków, zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

  25.02.2020

  Jak podpisywać PIT-11?

  Czy przy dostarczeniu informacji PIT-11 w wersji papierowej, sam nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym wystarczy dla uznania, że została ona sporządzona poprawnie?

  Strefa wiedzy