Zwolnienie dywidendowe dla spółek jawnych i komandytowych