Raportowanie informacji przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników z wyznaczonym terminem