Publikacja sprawozdania o realizowanej strategii podatkowej