Przedłużenie terminów do sporządzenia i przesłania ORD-U i IFT-2