Obowiązek sporządzania i podania do wiadomości publicznej sprawozdania z realizacji strategii podatkowej