Objaśnienia podatkowe w zakresie domniemania oraz należytej staranności