Przegląd informacji podatkowych 17 – 21 kwietnia 2023 r.

Wynagrodzenie za usługi pośrednictwa sprzedaży (agencyjne) nie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła (WHT).

Wyrok NSA z dnia 12.04.2023 o sygn. II FSK 2470/20

Naczelny Sąd Administracyjny w najnowszym wyroku w sprawie podatku u źródła (sygn.: II FSK 2470/20) stwierdził, że pośrednictwo w sprzedaży produktów nie mieści się w katalogu świadczeń z art. 21 ust. 1 ustawy o CIT. Oznacza to, że wynagrodzenie wypłacane z tytułu świadczenia usług pośrednictwa (agencyjnych) nie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła (WHT), a wypłacający wynagrodzenie nie pełni funkcji płatnika z tego tytułu.

Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zapytała czy przychody uzyskiwane z tytułu umowy agencyjnej mieszczą się w katalogu art. 21 ust. 1 ustawy CIT i tym samym podlegają opodatkowaniu WHT. Zdaniem organów podatkowych, czynności wykonywane w ramach umowy agencyjnej są podobne do usług reklamowych, usług badania rynku oraz usług doradczych, więc powinny zostać opodatkowane 20% podatkiem u źródła.

Innego zdania były sądy administracyjne. Zarówno WSA, jak i NSA podzieliły stanowisko podatnika i uznały, że w analizowanej sprawie występuje typowa umowa pośrednictwa sprzedaży, co potwierdzają obowiązki pośrednika, takie jak: udział w sprzedaży, składanie ofert, negocjowanie warunków umów i odpowiadanie na pytania klientów spółki. Wobec tego nie sposób uznać, że usługi agencyjne stanowią świadczenia podobne do usług reklamowych lub badania rynku. Nie podlegają w związku z tym opodatkowaniu podatkiem u źródła.

***

Ulga na robotyzację przysługuje także dla robotów nabytych przed 2022 rokiem.

Interpretacja indywidualna z dnia 13.04.2023 o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.77.2023.1.AR

Pomoc podwykonawcy wyklucza ulgę na ekspansję.

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 22.03.2023 o sygn. I SA/Lu 33/23

Pod pojęciem kosztów finansowania dłużnego mieści się tylko leasing finansowy.

Wyrok NSA z dnia 3.03.2023 o sygn. II FSK 1956/20

Pytanie prejudycjalne do TSUE: Czy infrastruktura kolejowa może być zwolniona z podatku od nieruchomości? https://bit.ly/3AlyDbg

Pytanie prejudycjalne zadane przez NSA sygn. III FSK 3/22