• English
 • Blog

  02.08.2022

  Uwagi w ramach konsultacji dotyczących objaśnień podatkowych w zakresie grup VAT

  Zespół VAT MartiniTAX wziął udział w konsultacjach dotyczących objaśnień podatkowych w zakresie grup VAT. Owocem pracy jest komentarz, który prezentujemy w niniejszym materiale.

  17.05.2022

  Estoński CIT cz. III – Wykorzystanie samochodu osobowego na cele mieszane

  Jednym ze sposobów na dotarcie do Estonii z Warszawy jest podróż samochodem trasą o długości niespełna 1000 km. Taka 12-godzinna podróż to nie jedyny trud związany z autami w kontekście Estonii. Problem stanowią również samochody, które są wykorzystywane w spółkach opodatkowanych estońskim CIT.

  25.04.2022

  TSUE rozstrzygnął kwestię stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT

  TSUE wydał ważny wyrok dotyczący określania stałego miejsca prowadzenia działalności  gospodarczej dla celów VAT. Szczegóły sprawy oraz szeroka analiza w niniejszym materiale.

  11.04.2022

  Odroczenie płatności podatku jako pomoc publiczna?

  Jak uznał NSA w wyroku z dn. 15.02.2022, w okresie pandemii COVID-19, udzielenie przedsiębiorcy (spółce prawa handlowego) odroczenia płatności podatku należy uznać za pomoc publiczną. Szczegóły w materiale.

  25.03.2022

  Uchwała 7 sędziów NSA o skutkach wadliwego doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności

  NSA podjął uchwałę (uchwała z 7 marca 2022 r. – I FPS 4/21), zgodnie z którą postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczone stronie, zamiast ustanowionemu pełnomocnikowi jest niewiążące. Postanowienie jest niewiążące również w przypadku, gdy strona lub jej pełnomocnik wnieśli zażalenie. Szczegóły w materiale.

  17.03.2022

  Estoński CIT cz. II – Podzielone zyski

  W niniejszym wpisie z serii dotyczącej estońskiego CIT przybliżymy Państwu zagadnienie opodatkowania przychodów z podzielonych zysków, otrzymanych przez wspólnika spółki opodatkowanej ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT). Zapraszamy do lektury.

  15.03.2022

  Informacja o strukturze udziałowej spółki nieruchomościowej

  31 marca 2022 r. mija termin na składanie raportu o strukturze udziałowej dla spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Im jednak bliżej do wspomnianej daty, tym więcej pojawia się wątpliwości, jak nałożony obowiązek należycie wypełnić. Szczegóły w materiale i u naszych specjalistów.

  07.03.2022

  Obniżka stawek amortyzacyjnych

  NSA w wyroku z dnia 3 lutego 2022 r. o sygn.: II FSK 1413/19 rozstrzygnął kwestię prawa do obniżki stawek amortyzacyjnych nie tylko na bieżąco, ale również ze wstecznym skutkiem. Sąd wskazał, że podatnik jest uprawniony do obniżania stawek amortyzacji również za lata ubiegłe z uwzględnieniem pięcioletniego okresu przedawnienia. Szczegóły w niniejszym materiale.

  Strefa wiedzy