• English
 • Prawo podatkowe

  14.10.2020

  Poduszki bezpieczeństwa cz. III – utrwalona praktyka interpretacyjna

  W dzisiejszym wpisie przybliżamy obowiązującą od 2017 r. instytucję utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów Krajowej Administracji Skarbowej.

  03.09.2020

  Poduszki bezpieczeństwa cz. II – Interpretacje indywidualne

  W dzisiejszym wpisie przybliżamy kolejny instrument, dzięki któremu podatnik może zapewnić sobie ochronę – indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego.

  08.07.2020

  Nowa matryca stawek VAT – na co zwrócić uwagę?

  Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje zmieniona matryca stawek VAT. Prezentujemy jej najważniejsze założenia i potencjalne problemy, które mogą napotkać podatnicy w procesie jej stosowania.

  02.07.2020

  Poduszki bezpieczeństwa cz. I – Interpretacje ogólne i objaśnienia podatkowe

  Zagmatwane przepisy podatkowe niejednokrotnie spędzają sen z powiek podatników. Ustawodawca w Ordynacji podatkowej przewidział kilka rozwiązań, które mają działać jak poduszki powietrzne w zderzeniach z organami podatkowymi. W niniejszym cyklu przybliżymy ich najważniejsze cechy, zaczynając od interpretacji ogólnych i objaśnień podatkowych.

  26.03.2020

  Odroczenie terminu płatności a zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

  Czy skorzystanie z możliwości odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty uniemożliwia uzyskanie wspomnianego zaświadczenia?

  23.03.2020

  Tarcza antykryzysowa

  Przedstawiamy najważniejsze z proponowanych uproszczeń w zakresie podatków, zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

  17.03.2020

  Przelew na rachunek spoza białej listy – co robić?

  Podsumowanie działań, które należy podjąć jeśli wykonaliśmy przelew na rachunek spoza białej listy – krok po kroku.

  06.03.2020

  Wartości transakcji w umowach zawartych na czas nieokreślony

  Zmiana linii interpretacyjnej w sprawie wartości transakcji w umowach zawartych na czas nieokreślony i próba zwięzłej odpowiedzi na pytanie: gdzie szukać wskazówek dotyczących jednorazowej wartości transakcji.

  Strefa wiedzy