• English
 • Orzecznictwo

  25.04.2022

  TSUE rozstrzygnął kwestię stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT

  TSUE wydał ważny wyrok dotyczący określania stałego miejsca prowadzenia działalności  gospodarczej dla celów VAT. Szczegóły sprawy oraz szeroka analiza w niniejszym materiale.

  25.03.2022

  Uchwała 7 sędziów NSA o skutkach wadliwego doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności

  NSA podjął uchwałę (uchwała z 7 marca 2022 r. – I FPS 4/21), zgodnie z którą postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczone stronie, zamiast ustanowionemu pełnomocnikowi jest niewiążące. Postanowienie jest niewiążące również w przypadku, gdy strona lub jej pełnomocnik wnieśli zażalenie. Szczegóły w materiale.

  07.03.2022

  Obniżka stawek amortyzacyjnych

  NSA w wyroku z dnia 3 lutego 2022 r. o sygn.: II FSK 1413/19 rozstrzygnął kwestię prawa do obniżki stawek amortyzacyjnych nie tylko na bieżąco, ale również ze wstecznym skutkiem. Sąd wskazał, że podatnik jest uprawniony do obniżania stawek amortyzacji również za lata ubiegłe z uwzględnieniem pięcioletniego okresu przedawnienia. Szczegóły w niniejszym materiale.

  03.03.2022

  Dodatkowe usługi przy naprawie są opodatkowane VAT

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 24 lutego 2022 r. wydał wyrok w sprawie C-605/20 (Suzlon Wind Energy Portugal – Energia Eólica Unipessoal Lda), w którym uznał, że dodatkowe usługi przy naprawie towaru są opodatkowane podatkiem VAT. Trybunał odniósł się w tej sprawie do definicji odpłatnego świadczenia usług na gruncie dyrektywy VAT. Szczegóły orzeczenia w niniejszym materiale. Zapraszamy do lektury!

  24.07.2020

  Skondensowany Przegląd Orzecznictwa – 18-24 lipca

  Przegląd ciekawych wyroków 18-24 lipca 2020.

  17.07.2020

  Skondensowany Przegląd Orzecznictwa 10-17 lipca

  Przegląd ciekawych wyroków 10-17 lipca 2020.

  16.03.2020

  Dzień zlecenia przelewu

  Próba zdefiniowania w celu terminowego wywiązania się z obowiązku zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek kontrahenta nieznajdujący się na białej liście

  06.03.2020

  Wartości transakcji w umowach zawartych na czas nieokreślony

  Zmiana linii interpretacyjnej w sprawie wartości transakcji w umowach zawartych na czas nieokreślony i próba zwięzłej odpowiedzi na pytanie: gdzie szukać wskazówek dotyczących jednorazowej wartości transakcji.

  Strefa wiedzy