logo.jpg

Bezpieczny wybór. Dla ludzi ceniących wiedzę.

 
 
Ograniczanie ryzyk podatkowych

W zmieniającym się obecnie dynamicznie otoczeniu prawnym, przy zaostrzeniu regulacji podatkowych, zwiększonych obowiązkach raportowania oraz rosnącym fiskalizmie organów podatkowych i nasileniu liczby kontroli podatkowych, pomagamy naszym klientom zachować bezpieczeństwo prawnopodatkowe oraz ograniczać ryzyka podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Działamy m. in. w następujących obszarach:

 • Przeprowadzamy przeglądy procedur podatkowych (VAT, CIT), znajdujemy obszary, które zmniejszają ryzyka związane z nieprawidłowym rozliczaniem podatków (w tym także klauzuli obejścia prawa) ale także możliwości osiągnięcia oszczędności podatkowych. Przygotowujemy procedury, raporty i opinie oraz szkolimy pracowników. Nie ma dla nas znaczenia, czy są Państwo wielką korporacją, Jednostką Samorządu Terytorialnego czy małym przedsiębiorcą – z pewnością znajdziemy sposób na wdrożenie skutecznej profilaktyki, która zagwarantuje Państwu spokój i oszczędności. Przegląd polega na wizycie naszych ekspertów w Państwa firmie i rozmowach z osobami odpowiedzialnymi za istotne rozliczenia podatkowe. 
 • Pomagamy Klientom w procesie uzyskiwania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, zabezpieczających przed konsekwencjami odmiennej oceny skutków podatkowych transakcji przez organy podatkowe, w tym przed odpowiedzialnością karnoskarbową. Przygotowując wniosek dbamy, aby przyszła interpretacja rzeczywiście miała dla Klienta walor ochronny. Ważny jest nie tylko dobór odpowiednich argumentów zwiększających szanse na pozytywną odpowiedź, ale też prawidłowy opis zdarzenia, którego ma dotyczyć interpretacja. W przypadku negatywnej interpretacji, reprezentujemy Klientów w dalszym postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Pomagamy klientom – zarówno spółkom oraz osobom fizycznym – porządkować i upraszczać struktury, które na skutek zmiany przepisów stały się nieefektywne podatkowo lub stwarzają ryzyka podatkowe, w szczególności struktury oparte o FIZ, spółki off-shore itp.
 • Pomagamy klientom zmienić ryzykowną formę działalności, która naraża klientów na ryzyka prawne i podatkowe na struktury bezpieczne (na przykład zamiana działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej na inną, bezpieczniejszą formę prowadzenia biznesu) przy zachowaniu tej samej efektywności podatkowej.
 • Zapewniamy stałe doradztwo podatkowe, które pozwala naszym klientom na bieżące i szybkie konsultowanie trudnych tematów podatkowych z naszymi ekspertami; daje to pewność oraz zwiększa komfort pracy zespołów księgowo-finansowych; W ramach doradztwa proaktywnie informujemy klientów o planowanych zmianach przepisów podatkowych, które mogą mieć wpływ na ich działalność.
Spory podatkowe

Niesłuszne ataki organów podatkowych potrafią byc zmorą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (bez względu na rozmiar podmiotu, jego dochody czy specyfikę działania). Oferujemy Państwu usługi najlepszych specjalistów w Polsce, którzy mają doświadczenie w pracy z Urzędami Skarbowymi, reprezentowali klientów przed sądami wszystkich instancji oraz posiadają szczególne kompetencje do reprezentowania Państwa przed Europejskim Trybunalem Sprawiedliwości. Z przyjemnością podejmiemy się najtrudniejszych tematów, gwarantując najwyższy poziom wiedzy, zaangażowania i kompetencji. 

Nasze najważniejsze sprawy:

 C-313/05 Brzeziński, Pierwszy wyrok ETS dotyczący sprawy rozpatrywanej przez polski sąd administracyjny.

 C-414/07 Magoora, Wyrok dotyczący wprowadzonych w polskim prawie wyłączeń w odliczeniu podatku VAT związanych z zakupem paliwa do samochodów używanych w ramach prowadzonej działalności.

 C-395/09 Oasis East, Wyrok dotyczący prawa do odliczenia podatku VAT przy imporcie usług z „rajów podatkowych”.

 C-318/11 Daimler AG , Wyrok dotyczący kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

 C-605/15 Aviva, Sprawa w toku

 C-665/16 Gmina Wrocław, Sprawa w toku

Rozwiązywanie najbardziej skomplikowanych problemów podatkowych

Wybierając kancelarię Martini i Wspólnicy decydują się Państwo na ekspertów specjalizujących się w sprawach wyjątkowo skomplikowanych, nierzadko wymagających wiedzy nie tylko podatkowej, ale i prawniczej, ekonomicznej i doświadczenia biznesowego. Nie ukrywamy, że wybierają nas klienci, którzy stają przed najtrudniejszymi wyzwaniami podatkowymi. Szczycimy się tym, że świadczymy usługi doradcze nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również innych kancelarii i firm doradczych, które potrzebują naszych porad w szczególnie złożonych sprawach. Wciąż pracując z najlepszymi i dla najlepszych, gwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny świadczonych usług oraz szybkość i efektywność działania. 

Transfer pricing

Jak wynika z komunikatów publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, priorytetem kontroli podatkowych na 2016 r. były transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.  Również w 2017 r. obserwujemy dalszy istotny wzrost ilości kontroli w zakresie cen transferowych. Aby uniknąć dotkliwych sankcji związanych z tematyką TP Martini i Wspólnicy proponuje następujące usługi: 

 • Identyfikacja podmiotów z którymi podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji. (Analiza struktury właścicielskiej– KRS, udziały w innych spółkach)
 • Inwentaryzacja transakcji realizowanych pod kątem konieczności sporządzenia dokumentacji podatkowej.
 • Sporządzenie dokumentacji podatkowych (o których mowa w art. 9a ustawy), dla transakcji dla których Zleceniodawca nie posiada dokumentacji;  
 • Przygotowanie wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe w celu minimalizacji ryzyk podatkowych związanych z zagadnieniem cen transferowych i podmiotów powiązanych.
 • Weryfikacja i aktualizacja  przedstawionych dokumentacji podatkowych pod kątem ich prawidłowości oraz spełnienia wymogów przewidzianych  w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Sukcesja międzypokoleniowa

Od kilku lat temat sukcesji międzypokoleniowej stał się bardzo ważny dla wielu polskich przedsiębiorców, którzy z sukcesem zbudowali firmy rodzinne, a teraz stoją przed wyzwaniem związanym z przekazaniem biznesu.

Sukcesja to nie tylko przekazanie majątku w ręce kolejnego pokolenia, ale także zarządzenie procesem przekazywania wiedzy i władzy oraz godzenie różnych interesów. Sukcesja oznacza także nierzadko duże emocje. Dlatego umiejętne zaplanowanie sukcesji wymaga od doradców doskonałej znajomości prawa, podatków i finansów oraz dużego doświadczenia i empatii.

Prawidłowe i odpowiednio wczesne zaplanowanie sukcesji, dobór narzędzi prawnych oraz profesjonalna opieka nad wdrożeniem planu sukcesji, pozwala rozplanować rozliczenia względem członków rodziny, oraz zapewnić kolejnemu pokoleniu płynne przejęcie przedsiębiorstwa, zgodnie z wolą założyciela firmy. Szczególnie trudne i czasochłonne jest zapewnienie płynnego dziedziczenia przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dlatego lepiej wcześniej podjąć odpowiednie działania w celu zmiany formy prowadzonej działalności.

Planowanie podatkowe

Ten sam cel gospodarczy można osiągnąć przy użyciu różnych rozwiązań prawnych różniących się poziomem opodatkowania. Pomagamy naszym klientom tak układać swoje interesy, aby wybrać najbardziej efektywne i bezpieczne podatkowo rozwiązania. Zajmujemy się w szczególności:

 • doradztwem podatkowym dla klientów w wyborze takiej formy działalności gospodarczej, która zapewni najkorzystniejszą efektywną stawkę podatkową; dotyczy to m. in. kompleksowego wsparcia przy konwersji spółek z o.o. w spółki komandytowe;
 • planowaniem podatkowym w oparciu o fundusze inwestycyjne zamknięte;
 • opracowywaniem koncepcji i wdrożeniem podatkowych grup kapitałowych;
 • kompleksowym doradztwem w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, CFC, w przypadku struktur zagranicznych i ekspansją zagraniczną krajowych przedsiębiorców;
 • kompleksowym doradztwem prawnym i podatkowym przy restrukturyzacji prowadzonej działalności (połączenia, podziały, aporty, przekształcenia i tworzenie podmiotów gospodarczych);
 • doradztwem podatkowym przy redystrybucji zysków dla zamożnych osób fizycznych;
 • doradztwem podatkowym przy zmianie rezydencji podatkowej dla osób, które na stałe wyjeżdżają z Polski;
 • kompleksowym doradztwem prawnym i podatkowym przy wyjściu z inwestycji, tj. przy sprzedaży nieruchomości, udziałów i akcji, znaków towarowych oraz innych cennych składników majątku;
 • doradztwem podatkowym w strukturyzacji finansowania dłużnego;
 • kompleksowym doradztwem prawnym i podatkowym dotyczącym działalności badawczo-rozwojowej w zakresie możliwości skorzystania z ulgi podatkowej.
Doradztwo transakcyjne

Wiele świetnie zarządzanych i atrakcyjnych firm w Polsce w połączeniu z dużą dostępnością kapitału, w tym zagranicznego kapitału private equity, oznacza rosnącą liczbę transakcji fuzji i przejęć (M&A) na krajowym rynku.

Polscy przedsiębiorcy często sprzedają dorobek całego życia i dlatego potrzebują kompleksowego doradztwa na najwyższym poziomie, ponieważ jakikolwiek błąd prawny lub podatkowy może oznaczać dla nich ogromne straty finansowe.  

Dlatego oferujemy naszym klientom kompleksowe wsparcie w ramach transakcji M&A od procesu due diligence przez tworzenie umowy sprzedaży (SPA) i negocjacje aż do zamknięcia transakcji. Na każdym etapie służymy klientowi profesjonalnym doradztwem i zabezpieczamy jego interesy. Jesteśmy gotowi reprezentować zarówno stronę sprzedającą, jak również kupującą.

Kompleksowe wsparcie prawnopodatkowe oferujemy dzięki współpracy z doświadczonymi kancelariami prawnymi.

W praktyce najczęściej doradzaliśmy polskim przedsiębiorcom przy sprzedaży biznesu na rzecz funduszy private equity, przy sprzedaży nieruchomości oraz w transakcjach sale&leaseback.  

Wsparcie kancelarii

Klienci kancelarii prawnych bardzo często oczekują od swoich prawników kompleksowej obsługi, w tym także specjalistycznej wiedzy podatkowej. Nie każda organizacja chce, lub ma możliwości rozwijać kompetencje podatkowe. Oferujemy naszym klientom - kancelariom adwokackim i kancelariom radców prawnych usługi doradztwa podatkowego, gwarantując profesjonalną obsługę i zadowolenie końcowego klienta. Współpraca z naszą kancelarią pomoże Państwu utrzymać wysoki poziom satysfakcji klienta i jego lojalność na przyszłość.

Ponadto dzięki wieloletniej obecności na rynku usług doradczych poznaliśmy wielu uznanych ekspertów doradzających podmiotom gospodarczym w innych niż podatki dziedzinach. Obecnie korzystając z tych kontaktów możemy wspólnie podejmować się projektów, których zakres wykracza poza doradztwo podatkowe, lub polecić Państwu odpowiedniego specjalistę. Współpracujemy z podmiotami świadczącymi m.in. usługi: księgowe i administracyjne, doradztwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, strategicznego doradztwa biznesowego biegłych rewidentów i wielu innych.

Wsparcie JST

Ponad 40 jednostek samorządu terytorialnego zaufało nam w związku z centralizacją rozliczeń, którą przeprowadzamy kompleksowo, skupiając się na poprawności i spójności rozliczeń oraz bezpieczeństwie KKS. Ponadto prowadzimy projekty optymalizacyjne (tzw. "odzyskiwanie VAT") a także doradzamy w sprawach związanych z wywłaszczeniami.

Dzięki wieloletniej obecności na rynku usług doradczych poznaliśmy wielu uznanych ekspertów doradzających podmiotom gospodarczym w innych niż podatki dziedzinach. Obecnie korzystając z tych kontaktów możemy wspólnie podejmować się projektów, których zakres wykracza poza doradztwo podatkowe, lub polecić Państwu odpowiedniego specjalistę. Współpracujemy z podmiotami świadczącymi m.in. usługi: Księgowe i administracyjne, prawne doradztwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. strategicznego doradztwa biznesowego biegłych rewidentów.