logo.jpg

Bezpieczny wybór. Dla ludzi ceniących wiedzę.

 
 
Sprawy przed ETS

Doradzaliśmy lub prowadziliśmy:

C-313/05 Brzeziński, Pierwszy wyrok ETS dotyczący sprawy rozpatrywanej przez polski sąd administracyjny.
C-414/07 Magoora, Wyrok dotyczący wprowadzonych w polskim prawie wyłączeń w odliczeniu podatku VAT związanych z zakupem paliwa do samochodów używanych w ramach prowadzonej działalności.
C-395/09 Oasis East, Wyrok dotyczący prawa do odliczenia podatku VAT przy imporcie usług z „rajów podatkowych”.
C-318/11 Daimler AG , Wyrok dotyczący kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
C-605/15 Aviva, Sprawa w toku
C-665/16 Gmina Wrocław, Sprawa w toku
Najważniejsze publikacje książkowe

Prace Zbiorowe:

Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz., wyd. UNIMEX” – Jerzy Martini (red.), Marek Wojda (współautorzy)
VAT. Komentarz., wyd. CH Beck – Jerzy Martini, Marek Wojda (współautorzy)
VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości., wyd. CH Beck - Jerzy Martini (red., współautor), Jerzy Martini (red., współautor)
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. , Komentarz wyd. Wolters Kluwer – Filip Świtała (współautor)