logo.jpg

Bezpieczny wybór. Dla ludzi ceniących wiedzę.

 
 
Kontakt

Martini i Wspólnicy Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

Ul. Brzozowa 12 lok. 7, 00-286 Warszawa

e-mail: biuro@martinitax.pl

tel.: +48 22 254-49-08

LinkedIn


NIP 7010344414, REGON 146148933, KRS 0000422675
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy 20.000 zł.

Spółka wpisana do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego pod numerem 456.